handen ineen geslagen

VOOR ELKAAR IN AMSTERDAM IS EEN INIATIEF VAN DE GEZAMENLIJKE AMSTERDAMSE ORGANISATIES VOOR SOCIAAL BUURTWERK

Wij zijn voor dit corona hulpinitiatief een gelegenheidssamenwerking gestart tussen Amsterdamse organisaties. Organisaties die - verspreid over de wijken van de stad - buurtbewoners, , vrijwilligers, verenigingen en organisaties faciliteren en ondersteunen. Dat doen we altijd in samenwerking met ons uitgebreide netwerk van sociale organisaties

Op het moment dat de corona maatregelen bekend werden gemaakt, hebben wij de koppen bij elkaar gestoken om te kijken wat we in deze situatie nog voor de Amsterdammers kunnen betekenen. Immers, de groepsactiviteiten moesten stoppen, dagbesteding en de ontmoetingsruimtes zijn gesloten. Hoe kunnen we ons zo goed mogelijk blijven inzetten, ondanks de maatregelen? Waar zijn we goed in?

En nu de meest kwetsbare mensen thuis zitten door de corona maatregelen gaan we dat stedelijk nog beter organiseren, zodat we de toegang vergroten. Met een centraal telefoonnummer en deze speciale website. Men kan zich aanmelden voor praktische hulp of voor een luisterend oor als je de deur niet meer uit kan.

We roepen de Amsterdammers op zich aan te melden als ze iets kunnen en willen betekenen voor een ander.

En de Amsterdammer die hulp nodig heeft of een praatje wil maken gaan we – buurtgebonden – in contact brengen met deze vrijwilligers.

Zo verbinden we de buurtbewoners met elkaar en slaan we ons hier samen doorheen!

Als er een hulpvraag binnenkomt die ernstiger van aard is of die niet goed door een vrijwilliger kan worden opgepakt, zorgen we ervoor dat deze vraag terecht komt bij de juiste instantie of de juiste collega-organisatie die professionele hulp kan inzetten.

Dus:
1. Wij als sociale organisaties voor Buurtwerk zorgen voor de koppeling tussen de praktische hulpvragen en de mensen die willen helpen. We werken daarvoor samen met elke andere organisatie die hier al iets in betekent. Dus we maken juist ook graag gebruik van de netwerken die er al zijn in de buurten en kennen deze netwerken goed.

2. Is een vraag groter dan praktische hulp of wellicht zelfs ernstig en urgent, dan geven we deze actief door aan onze collega-organisaties die deze hulp op professionele wijze kunnen gaan invullen.

3. De basis voor het telefoonnummer is dus een samenwerking van onderstaande organisaties, maar we zouden dit niet kunnen waarmaken zonder de inzet en hulp van alle andere organisaties die zich al inzetten voor de buurt en de Amsterdammers. We doen het immers samen.

4. We stemmen dagelijks af met gemeente Amsterdam en delen met hen onze signalen die we oppakken uit de vele mails en telefoontjes

Inmiddels hebben zich vele andere organisaties aangesloten of toegezegd mee te willen werken aan een succesvol verloop van de matches. Het zou te ver voeren en anderen weer tekort doen als we deze allemaal hier zouden moeten benoemen. We beperken ons hier tot het noemen van de organisaties waarmee we rechtstreeks koppelen vanuit het centrale telefoonnummer. Dit zijn de organisaties die een team paraat hebben om hulpvragen te ontvangen en waar vrijwilligers vanuit het centrale nummer naar worden doorgeschakeld. Zij kennen ook meer lokale initiatieven, informele zorg, in hun buurten en werken daarmee samen. Zo houden we de matches op maat en buurtgebonden.

  • Burennetwerk Amsterdam ( voor Nieuw West en Zuid-Oost)
  • Dynamo ( voor Oost)
  • Doras ( voor Noord)
  • Civic ( voor indische buurt en oostelijk havengebied)
  • Combiwel (voor Zuid en West)
  • Dock (voor Centrum)
  • Hulpdienst Buitenveldert ( voor Buitenveldert)

De gemeente Amsterdam ondersteunt Voor Elkaar In Amsterdam.
De coördinatie is in handen van Combiwel Buurtwerk.
Contactpersoon: Monique de Vries, directeur