handen ineen geslagen

EEN INIATIEF VAN DE SOCIALE BUURTORGANISATIES AMSTERDAM

Voor Elkaar in Amsterdam koppelt kwetsbare Amsterdammers met een hulpvraag aan mensen in de buurt die hulp willen bieden. Of het nu gaat om praktische hulp of een luisterend oor. Met een centraal Amsterdams telefoonnummer en een website.

Wij zijn voor dit hulpinitiatief een samenwerking gestart tussen de sociale Amsterdamse buurtorganisaties. Organisaties die - verspreid over de wijken van de stad - buurtbewoners, vrijwilligers, verenigingen en organisaties faciliteren en ondersteunen.

We zijn goed in het tot stand brengen van koppelingen in de buurten tussen de vraag en de oplossing. Met een centraal Amsterdams telefoonnummer en deze speciale website organiseren we hulp waar mogelijk. We zijn op werkdagen bereikbaar van 10.00 - 13.00 uur bereikbaar.

Amsterdammers die thuis zitten en er alleen voor staan kunnen zich melden voor praktische hulp, voor een luisterend oor of een vraag stellen.

De GGD meldt (met toestemming van betrokkenen) Amsterdammers aan die aangeven hulp te kunnen gebruiken.

Amsterdammers die iets willen betekenen en willen helpen kunnen zich bij ons aanmelden.

We zorgen met de partners in de buurten voor de koppelingen. Dus de Amsterdammer die hulp nodig heeft of een praatje wil maken gaan we – buurtgebonden en duurzaam – in contact brengen met vrijwilligers. Zo verbinden we de buurtbewoners met elkaar.

Als er een hulpvraag binnenkomt die ernstiger van aard is of die niet goed door een vrijwilliger kan worden opgepakt, zorgen we ervoor dat deze vraag terecht komt bij de juiste instantie of de juiste collega-organisatie die professionele hulp kan inzetten.

Dus:
1. Wij als sociale organisaties voor Buurtwerk zorgen voor de koppeling tussen de praktische hulpvragen en de mensen die willen helpen. We werken daarvoor samen met elke andere organisatie die hier al iets in betekent. Dus we maken juist ook graag gebruik van de netwerken die er al zijn in de buurten en kennen deze netwerken goed.

2. Is een vraag groter dan praktische hulp of wellicht zelfs ernstig en urgent, dan geven we deze actief door aan onze collega-organisaties die deze hulp op professionele wijze kunnen gaan invullen.

3. De basis voor het telefoonnummer is dus een samenwerking van onderstaande organisaties, maar we zouden dit niet kunnen waarmaken zonder de inzet en hulp van alle andere organisaties die zich al inzetten voor de buurt en de Amsterdammers. We doen het immers samen.

4. We stemmen af met de GGD en de gemeente Amsterdam en delen met hen onze signalen die we oppakken uit e-mails, aanmeldformulieren en telefoontjes.

Inmiddels hebben zich vele andere organisaties aangesloten of toegezegd mee te willen werken aan een succesvol verloop van de koppelingen. Het zou te ver voeren en anderen weer tekort doen als we deze allemaal hier zouden moeten benoemen. We beperken ons hier tot het noemen van de organisaties waarmee we rechtstreeks koppelen vanuit het centrale telefoonnummer. Dit zijn de organisaties die een team paraat hebben om hulpvragen te ontvangen. Zij kennen de lokale initiatieven, informele zorg, in hun buurten en werken daarmee samen. Zo houden we de koppelingen op een menselijke maat en buurtgebonden.

  • Burennetwerk Amsterdam (Nieuw-West en Zuid-Oost)
  • Dynamo (Oost)
  • Doras (Noord)
  • Civic (Indische Buurt en Oostelijk Havengebied)
  • Combiwel Buurtwerk (Zuid en West)
  • Dock (Centrum)
  • Hulpdienst Buitenveldert
  • Vrijwilligers Centrale Amsterdam (Stedelijk)
  • VENZO (verbindingsplatform vrijwilligers in Zuid-Oost)
  • Swazoom (sociale partner in Zuid-Oost)

De gemeente Amsterdam ondersteunt Voor Elkaar In Amsterdam.
De coördinatie is in handen van Combiwel Buurtwerk.
De telefoon wordt opgenomen door medewerkers van Burennetwerk Amsterdam.

Contactpersoon: Evert van der Wissel, communicatieadviseur