PERSBERICHTEN

GEZAMENLIJKE AMSTERDAMSE ORGANISATIES VOOR SOCIAAL WERK

Bericht 26 juni

Half maart is door zeven organisaties voor sociaal werk in twee dagen tijd het initiatief Voor Elkaar in Amsterdam opgestart, een stedelijke telefonische hulplijn in coronatijd. Inmiddels hebben meer dan 5500 Amsterdammers zich bij het initiatief gemeld om te helpen en meer dan 1750 inwoners hebben om hulp of een luisterend oor gevraagd. Zo hebben we in ieder geval alle verzoeken voor hulp en aandacht kunnen invullen en blijkt nu dat mede hierdoor in de stadsdelen meer sociale cohesie is. Een van de deelnemers liet in een reactie weten: “……. er is meer contact in de buurt dan ooit tevoren”.

Rond de 4.000 van de aangemelde hulpbieders zijn via de sociale organisaties in de stadsdelen gekoppeld aan hulpvragen. Niet alleen aan de centraal binnengekomen verzoeken, ook aan de hulpvragen die in de stadsdelen bij de samenwerkende organisaties zelf binnenkwamen. Deze 4.000 Amsterdammers leggen bezoekjes af, maken contact om een luisterend oor te bieden, laten de hond uit, doen boodschappen of verrichten klusjes in huis of zorgen voor vervoer.

In de stadsdelen Zuid, West en Nieuw-West was het aantal aanmeldingen overweldigend en veel groter dan het aantal hulpvragen. Daardoor konden we 1500 maatschappelijk betrokken Amsterdammers niet koppelen aan inwoners met een hulpvraag. Toch wilden we graag gebruik maken van het enthousiasme van de mensen die klaar stonden om te helpen. Dus zijn de Buurtwerkers van Combiwel telefonisch contact gaan zoeken met deze mensen. Niet alleen om ze te informeren, ook om ze een aantal vragen te stellen.

De belangrijkste vraag was: “Wat is er voor de buurt nodig om de zomerperiode door te komen in een 1,5 meter samenleving?” Aan 750 bewoners in Zuid, West en Nieuw West hebben we inmiddels deze en andere vragen gesteld. Een unieke enquête waarin de stem en mening van de Amsterdammers naar voren komt. Kijk voor een overzicht met alle vragen en voor de tabellen met de antwoorden op: https://buurtwerk.combiwel.nl/voor-elkaar/

Vaak blijkt er een verbluffende kracht en creativiteit te bestaan waar we ons voordeel mee kunnen doen. Uit de telefonische enquête blijkt dat het democratisch en sociaal gebruik en delen van de publieke ruimte de belangrijkste uitdaging is. Met aan de ene kant een toename van mensen die ruimte opeisen en aan de andere kant veel mensen die dat niet kunnen of durven. Dit naast een aantal andere interessante conclusies. Bij gewenste acties voeren de culturele activiteiten de lijst aan, met de 1,5 meter als norm. Praktische – en doelgerichte hulp en straatactiviteiten scoren ook goed. Voor elk onderwerp of activiteit is er veel talenten en expertise aanwezig bij buurtbewoners die meegedaan hebben aan de enquête. Een algemeen punt van aandacht zit in de uitspraak: “Hoe houden we deze positieve transitie vast en zorgen we ook in de toekomst beter voor elkaar?”.

Wat blijkt uit onze belactie is, dat er dus enorm waardevolle denkkracht is onder de Amsterdammers en dat velen van hen bereid zijn zich in te spannen om het in de buurten goed met elkaar te organiseren. Daarom hebben we deze inwoners uitgenodigd om deel te nemen aan een buurtbijeenkomst voor het opstarten van een zomer coronaplan voor de buurt. De Buurtwerkers van Combiwel faciliteren deze bijeenkomsten en zorgen voor de nodige ondersteuning, maar een succesvolle buurtgroep blijft zelf eigenaar van het plan en de praktische invulling. Daarbij wijst Combiwel Buurtwerk de weg naar de buurtbudgetten of naar andere potjes waar financiering van goed plannen kan worden gerealiseerd.

Om ook op wetenschappelijk niveau te leren van onze initiatieven werken we samen met de Hogeschool van Amsterdam. Daar worden de resultaten verwerkt, geanalyseerd, omgezet in geclusterde onderwerpen en antwoorden en vervolgens teruggegeven aan en besproken met de betrokkenen. Het is de intentie om de Voor Elkaar in Amsterdam acties en ontwikkelingen een stedelijk vervolg te geven door de samenwerking tussen bewoners, organisaties, gemeente, stadsdelen, politiek en Buurtwerkers te behouden en uit te breiden. Ook dit zal samen met de Hogeschool van Amsterdam worden opgepakt, onder meer in de vorm van een onderzoek dat tot het voorjaar van 2021 zal worden uitgevoerd rondom de buurtcohesie en -acties in de 1,5 meter samenleving.

https://buurtwerk.combiwel.nl/voor-elkaar/ (de nieuwpagina over de telefonische contacten en de buurtbijeenkomsten)

Bericht 29 maart

Voor Elkaar In Amsterdam succesvol 

In deze roerige tijden kunnen sommige mensen een beetje hulp of een luisterend oor goed gebruiken. Gelukkig zijn er ontzettend veel lieve Amsterdammers die juist nu graag iets voor anderen doen. Maar hoe breng je de hulpvrager in contact met de vrijwilliger die wil helpen? Dat lukt via de website voorelkaarinamsterdam.nl en telefoonnummer 020 7670031. Het is het stedelijk initiatief van de samenwerkende sociale organisaties om de matches tussen vraag en aanbod in de Amsterdamse buurten tot stand te brengen. 

(Onder aan deze pagina een foto van ons belteam. Foto: Combiwel - deze is vrij van rechten)

Via de centrale aanmelding (telefonisch en digitaal) zijn er in tien dagen tijd: 

meer dan 3500 Amsterdammers die zich bij ons hebben gemeld om te helpen;
> meer dan 500 Amsterdammers die thuis zitten hebben om hulp of een luisterend oor gevraagd.  

Dat aantal stijgt met de dag. Overigens staan deze aantallen nog los van de hulpvragen die rechtstreeks binnenkomen bij de organisaties waar we mee samenwerkenEn nu er flyers huis aan huis, via winkels en apotheken verspreid zijn en er deze week advertenties in huis-aan-huisbladen staan, melden zich ook de Amsterdammers die niet digitaal zijn. 

 

Om hulp vragen kan lastig zijn. Trots, schaamte of bescheidenheid zitten soms in de weg. Terwijl het enorm fijn kan zijn om je verhaal kwijt te kunnen. Zeker als je alleen thuis zit. Voor ouderen en degenen die in risicogroepen vallen is afstand houden nog belangrijker dan voor andere Amsterdammers. De media kunnen helpen drempels weg te nemen door te berichten. Want er staan dus duizenden Amsterdammers voor hen klaar om te helpen of om telefonisch een praatje te maken. 

 

Een e-mail van een mevrouw uit West:
Lieve mensen,
Vorige week hoorde ik voor het eerst van Voor Elkaar in Amsterdam. Ik heb contact opgenomen. Als chronisch zieke kan ik wel wat hulp gebruiken, zeker nu ik thuis moet blijven i.v.m. het virus. Vorige week heeft Wouter mij op afstand geholpen met mijn laptop en vanochtend ben ik gebeld door Sarah voor boodschappen doen. Wat fantastisch is dat!!!!
Heel hartelijk dank lieve mensen!!!! (naam vanwege privacy verwijderd) 

 

Een medewerker van het belteam rapporteert: 

Een mevrouw belde over een afspraak bij de huisarts die dringend was. De persoon die haar normaal reed zat in quarantaine. Mevrouw is slechthorend en haar man heeft een geheugenprobleem, waardoor telefonisch contact erg moeilijk werd. Mevrouw kon wel mailen. Via snel contact over de mail tussen mevrouw, mij en Burennetwerk is het gelukt om dezelfde middag nog een chauffeur te regelen.”  

 

‘Mensen zitten thuis en voelen zich alleen of onzeker’ 

Monique de Vries is directeur van Combiwel Buurtwerk, een van de vele samenwerkende organisaties: “Amsterdamse organisaties bieden al jaar en dag praktische hulp. We doen dit met onze vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de buurt. We merken nu dat er door het coronavirus extra behoefte aan is. Mensen zitten thuis met vragen en voelen zich onzeker. En de - soms toch al schaarse - sociale contacten lopen terug. Eenzaamheid neemt toe. Tegelijkertijd merken we dat Amsterdammers zich juist nu extra in willen zetten. Daarom hebben we samen besloten om onze hulpdiensten te verstevigen en 1 centraal nummer aan te bieden waar mensen terecht kunnen. Dan kunnen nog meer Amsterdammers gebruik maken van de diensten die de buurt biedt.” 

Bericht 15 maart

Amsterdammers Voor Elkaar
Stedelijk telefoonnummer 020-7670031 voor praktische hulp door vrijwilligers
en de praktische hulpwebsite voorelkaarinamsterdam.nl

(Onder aan deze pagina een foto van ons belteam. Foto: Combiwel - deze is vrij van rechten)

Vanwege het coronavirus kunnen we het beste uit elkaars buurt blijven. En kun je beter binnenblijven als je tot een kwetsbare risicogroep behoort. Zo gaan we verspreiding tegen. Maar hoe kom je dan aan je boodschappen? En hoe ga je naar een belangrijke afspraak? Is er nog wel iemand waar je je verhaal aan kwijt kan? Juist nu, in onzekere tijden, is voor de oudere en/of kwetsbare Amsterdammer sociaal contact en praktische hulp belangrijk. Het idee dat de buitenwereld er nog voor je is en dat je kan bellen voor hulp of een luisterend oor zorgt dat je je minder alleen voelt.

Daarom slaan de Amsterdamse organisaties voor sociaal werk de handen ineen. Er is een centraal Amsterdams telefoonnummer voor praktische hulpvragen en contactverzoeken, 020-7670031, van hieruit leiden we door naar de organisaties in de buurten van Amsterdam. En er is een speciale website in de lucht gebracht: voorelkaarinamsterdam.nl.

We roepen de Amsterdammers op zich aan te melden als ze iets kunnen en willen betekenen voor een ander. En de Amsterdammer die hulp nodig heeft of een praatje wil maken gaan we – buurtgebonden – in contact brengen met deze vrijwilligers. Zo verbinden we de buurtbewoners met elkaar en slaan we ons hier samen doorheen!

Monique de Vries, directeur Combiwel Buurtwerk, namens samenwerkende organisaties voor sociaal werk:
“Amsterdamse organisaties bieden al jaar en dag praktische hulp voor mensen uit kwetsbare groepen. We doen dat in nauwe samenwerking met onze vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de buurt. Zonder hen zou dat niet mogelijk zijn. Ook Burennetwerk is in deze actie een belangrijke partner die de hele stad bereikt. We merken nu dat er door het coronavirus extra behoefte is. Mensen zitten thuis met vragen. Ze voelen zich onzeker. En de - soms al schaarse - sociale contacten lopen terug. Eenzaamheid neemt toe. Gelijktijdig merken we dat Amsterdammers zich nu extra in willen zetten. Daarom hebben we samen besloten om onze hulpdiensten te verstevigen en één centraal nummer aan te bieden waar mensen terecht kunnen. Dan kunnen nog meer Amsterdammers gebruik maken van de diensten die de buurt biedt”.

Praktische vragen en gewoon voor een praatje
Het centrale nummer is er voor praktische vragen als een boodschap doen, een klusje dat erg nodig is of vervoer. Er mag ook gebeld worden voor een praatje, een luisterend oor. We zorgen ervoor dat diegene die belt snel verbonden wordt met de organisatie en dienstverlening in de eigen buurt

Daarnaast gaan de vrijwilligers ook actief bellen om te kijken hoe het gaat met de bewoners die we al kennen. Amsterdammers die normaal gesproken naar een Huis van de Wijk, Huiskamer in de Buurt of een Ontmoetingscentrum komen, maar nu alleen thuis komen te zitten. Gewoon even bellen, een praatje maken en vragen of er wat nodig is maakt dan het verschil.

Wanneer is het nummer actief?
Van maandag t/m vrijdag zit het belteam van 10:00 tot 16:00 uur klaar.
Het nummer is: 020-7670031.

Voor de goede orde: alle bestaande telefoonnummers in de stad voor hulp en advies blijven ook actief. Ons initiatief is aanvullend en in de plaats van de dagelijkse sociale ontmoeting en hulp die we normaal gesproken al bieden.

Initiatief van Amsterdamse organisaties voor sociaal werk. Coördinatie door Combiwel, Monique de Vries.

Meer informatie is verkrijgbaar bij contactpersoon Evert van der Wissel
Telefoonnummer 020-5754700 / Mailadres: communicatie@combiwel.nl

 

 

Belteam Voor Elkaar In Amsterdam-