PERSBERICHTEN

GEZAMENLIJKE AMSTERDAMSE ORGANISATIES VOOR SOCIAAL WERK

Bericht 29 maart

Voor Elkaar In Amsterdam succesvol 

In deze roerige tijden kunnen sommige mensen een beetje hulp of een luisterend oor goed gebruiken. Gelukkig zijn er ontzettend veel lieve Amsterdammers die juist nu graag iets voor anderen doen. Maar hoe breng je de hulpvrager in contact met de vrijwilliger die wil helpen? Dat lukt via de website voorelkaarinamsterdam.nl en telefoonnummer 020 7670031. Het is het stedelijk initiatief van de samenwerkende sociale organisaties om de matches tussen vraag en aanbod in de Amsterdamse buurten tot stand te brengen. 

(Onder aan deze pagina een foto van ons belteam. Foto: Combiwel - deze is vrij van rechten)

Via de centrale aanmelding (telefonisch en digitaal) zijn er in tien dagen tijd: 

meer dan 3500 Amsterdammers die zich bij ons hebben gemeld om te helpen;
> meer dan 500 Amsterdammers die thuis zitten hebben om hulp of een luisterend oor gevraagd.  

Dat aantal stijgt met de dag. Overigens staan deze aantallen nog los van de hulpvragen die rechtstreeks binnenkomen bij de organisaties waar we mee samenwerkenEn nu er flyers huis aan huis, via winkels en apotheken verspreid zijn en er deze week advertenties in huis-aan-huisbladen staan, melden zich ook de Amsterdammers die niet digitaal zijn. 

 

Om hulp vragen kan lastig zijn. Trots, schaamte of bescheidenheid zitten soms in de weg. Terwijl het enorm fijn kan zijn om je verhaal kwijt te kunnen. Zeker als je alleen thuis zit. Voor ouderen en degenen die in risicogroepen vallen is afstand houden nog belangrijker dan voor andere Amsterdammers. De media kunnen helpen drempels weg te nemen door te berichten. Want er staan dus duizenden Amsterdammers voor hen klaar om te helpen of om telefonisch een praatje te maken. 

 

Een e-mail van een mevrouw uit West:
Lieve mensen,
Vorige week hoorde ik voor het eerst van Voor Elkaar in Amsterdam. Ik heb contact opgenomen. Als chronisch zieke kan ik wel wat hulp gebruiken, zeker nu ik thuis moet blijven i.v.m. het virus. Vorige week heeft Wouter mij op afstand geholpen met mijn laptop en vanochtend ben ik gebeld door Sarah voor boodschappen doen. Wat fantastisch is dat!!!!
Heel hartelijk dank lieve mensen!!!! (naam vanwege privacy verwijderd) 

 

Een medewerker van het belteam rapporteert: 

Een mevrouw belde over een afspraak bij de huisarts die dringend was. De persoon die haar normaal reed zat in quarantaine. Mevrouw is slechthorend en haar man heeft een geheugenprobleem, waardoor telefonisch contact erg moeilijk werd. Mevrouw kon wel mailen. Via snel contact over de mail tussen mevrouw, mij en Burennetwerk is het gelukt om dezelfde middag nog een chauffeur te regelen.”  

 

‘Mensen zitten thuis en voelen zich alleen of onzeker’ 

Monique de Vries is directeur van Combiwel Buurtwerk, een van de vele samenwerkende organisaties: “Amsterdamse organisaties bieden al jaar en dag praktische hulp. We doen dit met onze vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de buurt. We merken nu dat er door het coronavirus extra behoefte aan is. Mensen zitten thuis met vragen en voelen zich onzeker. En de - soms toch al schaarse - sociale contacten lopen terug. Eenzaamheid neemt toe. Tegelijkertijd merken we dat Amsterdammers zich juist nu extra in willen zetten. Daarom hebben we samen besloten om onze hulpdiensten te verstevigen en 1 centraal nummer aan te bieden waar mensen terecht kunnen. Dan kunnen nog meer Amsterdammers gebruik maken van de diensten die de buurt biedt.” 

Bericht 15 maart

Amsterdammers Voor Elkaar
Stedelijk telefoonnummer 020-7670031 voor praktische hulp door vrijwilligers
en de praktische hulpwebsite voorelkaarinamsterdam.nl

(Onder aan deze pagina een foto van ons belteam. Foto: Combiwel - deze is vrij van rechten)

Vanwege het coronavirus kunnen we het beste uit elkaars buurt blijven. En kun je beter binnenblijven als je tot een kwetsbare risicogroep behoort. Zo gaan we verspreiding tegen. Maar hoe kom je dan aan je boodschappen? En hoe ga je naar een belangrijke afspraak? Is er nog wel iemand waar je je verhaal aan kwijt kan? Juist nu, in onzekere tijden, is voor de oudere en/of kwetsbare Amsterdammer sociaal contact en praktische hulp belangrijk. Het idee dat de buitenwereld er nog voor je is en dat je kan bellen voor hulp of een luisterend oor zorgt dat je je minder alleen voelt.

Daarom slaan de Amsterdamse organisaties voor sociaal werk de handen ineen. Er is een centraal Amsterdams telefoonnummer voor praktische hulpvragen en contactverzoeken, 020-7670031, van hieruit leiden we door naar de organisaties in de buurten van Amsterdam. En er is een speciale website in de lucht gebracht: voorelkaarinamsterdam.nl.

We roepen de Amsterdammers op zich aan te melden als ze iets kunnen en willen betekenen voor een ander. En de Amsterdammer die hulp nodig heeft of een praatje wil maken gaan we – buurtgebonden – in contact brengen met deze vrijwilligers. Zo verbinden we de buurtbewoners met elkaar en slaan we ons hier samen doorheen!

Monique de Vries, directeur Combiwel Buurtwerk, namens samenwerkende organisaties voor sociaal werk:
“Amsterdamse organisaties bieden al jaar en dag praktische hulp voor mensen uit kwetsbare groepen. We doen dat in nauwe samenwerking met onze vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de buurt. Zonder hen zou dat niet mogelijk zijn. Ook Burennetwerk is in deze actie een belangrijke partner die de hele stad bereikt. We merken nu dat er door het coronavirus extra behoefte is. Mensen zitten thuis met vragen. Ze voelen zich onzeker. En de - soms al schaarse - sociale contacten lopen terug. Eenzaamheid neemt toe. Gelijktijdig merken we dat Amsterdammers zich nu extra in willen zetten. Daarom hebben we samen besloten om onze hulpdiensten te verstevigen en één centraal nummer aan te bieden waar mensen terecht kunnen. Dan kunnen nog meer Amsterdammers gebruik maken van de diensten die de buurt biedt”.

Praktische vragen en gewoon voor een praatje
Het centrale nummer is er voor praktische vragen als een boodschap doen, een klusje dat erg nodig is of vervoer. Er mag ook gebeld worden voor een praatje, een luisterend oor. We zorgen ervoor dat diegene die belt snel verbonden wordt met de organisatie en dienstverlening in de eigen buurt

Daarnaast gaan de vrijwilligers ook actief bellen om te kijken hoe het gaat met de bewoners die we al kennen. Amsterdammers die normaal gesproken naar een Huis van de Wijk, Huiskamer in de Buurt of een Ontmoetingscentrum komen, maar nu alleen thuis komen te zitten. Gewoon even bellen, een praatje maken en vragen of er wat nodig is maakt dan het verschil.

Wanneer is het nummer actief?
Van maandag t/m vrijdag zit het belteam van 10:00 tot 16:00 uur klaar.
Het nummer is: 020-7670031.

Voor de goede orde: alle bestaande telefoonnummers in de stad voor hulp en advies blijven ook actief. Ons initiatief is aanvullend en in de plaats van de dagelijkse sociale ontmoeting en hulp die we normaal gesproken al bieden.

Initiatief van Amsterdamse organisaties voor sociaal werk. Coördinatie door Combiwel, Monique de Vries.

Meer informatie is verkrijgbaar bij contactpersoon Evert van der Wissel
Telefoonnummer 020-5754700 / Mailadres: communicatie@combiwel.nl

 

 

Belteam Voor Elkaar In Amsterdam-