Privacyverklaring

Dit is de Privacy Verklaring van de website Voor Elkaar in Amsterdam. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, worden van u persoonsgegevens verwerkt. We vinden een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring hebben we voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in deze privacyverklaring lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welk doel, hoe lang wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2024, versie 2.0

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een persoon. Zo kunt u denken aan een naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld contact met ons opneemt.

Waarop is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die u via de website met ons deelt.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Combiwel is de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens die u via deze website met ons deelt. Uw gegevens worden vervolgens gedeeld met de bij Voor Elkaar in Amsterdam aangesloten partnerorganisatie bij u in de buurt. Vanaf dat moment is deze organisatie verantwoordelijk voor verdere verwerking van uw gegevens. De privacyverklaring van deze organisatie is dan van toepassing.

Over deze privacy verklaring

Combiwel heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen in deze tekst maken we op deze pagina bekend en treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd. Wij adviseren u daarom regelmatig deze verklaring na te lezen op mogelijke wijzigingen.

Over hoe Combiwel omgaat met uw persoonsgegevens, wat uw rechten zijn en hoe toezicht op de verwerking wordt gehouden, kunt u lezen in de privacyverklaring van Combiwel: https://www.combiwel.nl/privacyverklaring/

Welke persoonsgegevens verwerken wij, en voor welke doelen doen wij dat?

 Uw aanmelding/vraag

  • Het verwerkingsdoeleinde is uw vraag doorsturen naar de bij Voor Elkaar in Amsterdam aangesloten partnerorganisatie bij u in de buurt die uw vraag verder oppakt.
  • De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is toestemming.
  • Persoonsgegevens die we verwerken zijn:
    • Gegevens zoals uw naam, mailadres, telefoonnummer, postcode en buurt, leeftijd, uw vraag.
  • Herkomst: Wij ontvangen deze persoonsgegevens van uzelf.
  • Wat we met wie delen: We delen deze gegevens met de bij Voor Elkaar in Amsterdam aangesloten organisatie bij u in de buurt die uw vraag verder oppakt.
  • Bewaartermijn: De door u met ons gedeelde gegevens worden na 1 maand vernietigd.

De partnerorganisatie met wie wij uw gegevens delen, zijn verantwoordelijk voor uw gegevens vanaf het moment dat wij uw vraag hebben doorgestuurd.

Cookiebeleid

Onze websites maken gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst als u onze website bezoekt. Cookies vergemakkelijken en versnellen het gebruik van de website.

Bij een eerste bezoek aan een website kunt u de gewenste cookievoorkeur instellen. Het gebruik van cookies verschilt per website. Onderaan de startpagina van een website vindt u een link naar het cookiebeleid van die website. In dit beleid wordt beschreven welke cookies gebruikt worden. U kunt via deze link ook uw cookievoorkeuren aanpassen.