VEILIGHEID EN BESCHERMING

MET ZORGVULDIGE HANDELEN BEWAKEN WE SAMEN DE PRIVACY EN GEZONDHEID

Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen voor veiligheid en gezondheid 

Voor Elkaar in Amsterdam is een stedelijke samenwerking tussen Burennetwerk, Civic, Doras, Dynamo, Dock, Algemene Hulpdienst Buitenveldert, Vrijwilligerscentrale Amsterdam en Combiwel Buurtwerk, die half maart tot stand is gekomen. Het is gestart vanwege de impact die de maatregelen m.b.t. de corona-crisis hebben op kwetsbare Amsterdammers. 

Voor Elkaar in Amsterdam verbindt buurtbewoners met een hulpvraag en buurtbewoners die graag iets voor een ander willen doen aan een betrouwbare organisatie in de buurt. De organisatie in de buurt zorgt vervolgens voor de check op de hulpgever en de match.

Het is hartverwarmend om te zien hoe veel mensen in deze tijd iets voor een ander willen doen. We willen dan ook voorkomen dat deze betrokkenheid strandt in bureaucratie, waardoor een snelle match niet tot stand zou kunnen komen. Kwetsbare Amsterdammers hebben namelijk snel, dus NU hulp nodig. 

Hierbij verliezen wij de kwetsbare positie van de hulpvrager niet uit het oog en willen wij hun veiligheid zo goed als mogelijk borgen.  Net zo goed als de veiligheid en privacy van de mensen die zich melden om te helpen.

Dit doen wij onder andere door: 

  1. De NAW gegevens te noteren van de hulpgever
  2. De check van een I/D-bewijs 
  3. Een goede kennismaking met degene die hulp aanbiedt voordat deze wordt ingezet (via de telefoon, via skype etc.) 
  4. De medewerker die de intake afneemt, beoordeelt door het stellen van vragen en op basis van zijn/haar professionele ervaring of de persoon in kwestie integer is. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de “kaartjes sociale veiligheid” die door de VCA zijn ontwikkeld. 
  5. De hulpvrager actief te wijzen op het feit dat hij/zij hulp van een persoon mag weigeren indien het niet goed voelt. Wij vragen de hulpvrager ons deze “niet-pluis-gevoelens” of mogelijk grensoverschrijdend gedrag direct te laten weten. 
  6. Zowel de hulpbieder als de hulpvrager te wijzen op de gedragsregels en deze waar mogelijk ook toe te sturen via de mail of WhatsApp. 

Elke organisatie voert hierbij haar eigen “aanname-procedure”.

In sommige gevallen betekent dit dat organisaties de normale procedure, met daarin bijvoorbeeld het afsluiten van een vrijwilligersovereenkomst en het aanvragen van een VOG, hebben aangepast. Dit omdat bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen en de normale procedure nu simpelweg te veel tijd in beslag neemt. 

Ook besteden we aandacht aan de (sociale) veiligheid van de hulpgever. Hen vragen we ook om “niet-pluis-gevoelens” en grensoverschrijdend gedrag aan ons te melden. 

Tot slot werken we momenteel aan een proces voor veilig “contactloos” boodschappen doen. Voor tips over contactloos boodschappen doen kunt u terecht bij de organisatie in uw buurt